Erhvervsøkonomi 2015-16

Morten Damsgaard-Madsen

Time 1 090815

Præsentation af lærer og elever

Introduktion til infoGeist systemet og holdets hjemmeside. Oprettelse i Dropbox.

Introduktion til erhvervsøkonomi

 • Hvorfor har I valgt erhvervsøkonomi og hvad forventer I af faget og undervisningen?

 • Kort snak i grupperne om hvad I vil fremhæve

 • Hver gruppe laver en video på max. 30 sekunder hvor I fremlægger gruppens forventninger

 • Gruppen organiserer selv, hvem der optager, laver manuskript og fremlægger

 • Visning af videoer, opsamling og afrunding

Videoer fra grupperne

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Time 2 180815

Yderligere introduktion til infoGeist systemet og holdets hjemmeside. Oprettelse af alle i Dropbox.

Arbejdsspørgsmål Paradis Is

 1. Hvad er virksomhedens idé og mission?

 2. Hvilket behov hos hvilke kunder opfylder produktet, som retfærdiggør en højere pris end supermarkeds is? Hvilken generel samfundstendens har skabt dette behov?

 3. Hvad er en first mover, og hvilke muligheder og trusler mødes han af?

 4. Hvorfor supplerer de to grundlæggere hinanden godt?

 5. Find ud af hvad franchise går ud på (figur 2.6) og diskuter hvilke fordele og ulemper konceptet indebærer for Paradis Is.

 6. Hvilken markedsføringsstrategi anvender de?

 7. Hvilken betydning har det for kunderne, at virksomheden har værdierne: ”kvalitet, troværdighed, innovation og socialt ansvar”?

 8. Find ud af, hvordan Paradis IS klarer sig økonomisk i dag. Er det stadig en overskudsforretning?

 9. Lav en interessentanalyse for Paradis Is.

Check virksomhedens nøgletal på nettet

Gruppe 1

Arbejdsspørgsmål Paradis Is

 1. Hvad er virksomhedens idé og mission?
  Idegrundlag: At sælge og udvikle italiensk is samt isemballage Mission: Produktet er rettet mod danskere, derfor skal isen have en lavere fedtprocent

 2. Hvilket behov hos hvilke kunder opfylder produktet, som retfærdiggør en højere pris end supermarkeds is? Hvilken generel samfundstendens har skabt dette behov?
  -kvalitet, friskhed, ”sælger den italienske drøm”, oplevelsen af sommerstemning, luksuriøsitet. -Meget større fokus økologisk og lokalt producerede fødevarer og i det hele taget kost uden for mange tilsætningsstoffer. Ligeledes har globaliseringen bevirket, at vi har fået øjnene op for andre nationaliteters køkkener.

 3. Hvad er en first mover, og hvilke muligheder og trusler mødes han af?
  At det er den første virksomhed indenfor det pågældende marked – indenfor italiensk is produceret økologisk og lokalt.
  Muligheder: Man bestemmer selv prisen på varen – Man kan presse prisen op pga. manglen på konkurrerende virksomheder.
  Trusler: Man kan ikke lærer af andres erfaringer og fejl på det pågældende område.

 4. Hvorfor supplerer de to grundlæggere hinanden godt?
  -Fordi Thor Thorøe har kendskab til råvarer og produktion, ansvarlig for produktionsudviklingen, mens Jørgen Bjerres har forstand på økonomi og logistik

 5. Find ud af hvad franchise går ud på (figur 2.6) og diskuter hvilke fordele og ulemper konceptet indebærer for Paradis Is.
  -Franchise: licensaftale mellem juridisk og økonomisk adskilte virksomheder kan købe licenser af hinanden. En virksomhed eller person køber ”andel” af en anden virksomhed fx retten til at anvende virksomheden logo, navn, brand, produkter osv. Paradis som Franchisegiver: Fordele: Billig og hurtig udvidelse af virksomhed, virksomheden bliver mere udbredt på nationale og internationale markeder Ulemper: stor administation, problemer med franchisetagerne Paradis som Franchisetager: Fordele: Mindre risiko, man køber et afprøvet produkt, lave startomkostninger Ulemper: svært at komme igennem med egne ideer

 6. Hvilken markedsføringsstrategi anvender de?
  Events med gratis is – for at få pr og skabe en kundebasis for produktet.

 7. Hvilken betydning har det for kunderne, at virksomheden har værdierne: ”kvalitet, troværdighed, innovation og socialt ansvar”?
  Man har som kunde god samvittighed når man køber produktet – socialt ansvar og kvalitet. Man får oplevelsen af at gøre en god gerning, ved at købe produktet.
  Innovation: Innovation er vigtig for at kunden vil betale mere for Paradis Is end f.eks. supermarked is. Ved at være innovative og tilbyde kunden noget nyt, føler kunden at det er det værd at betale mere for Paradis Is.
  Det at virksomheden har værdien troværdighed, gør at man som forbruger har større tillid til produktet og føler sig mere trygge ved det.

 8. Find ud af, hvordan Paradis IS klarer sig økonomisk i dag. Er det stadig en overskudsforretning?
  Efter et underskud i år 2011, har de kun haft overskud økonomisk set. Så det er dermed stadig en overskudsforretning for dem.

 9. Lav en interessentanalyse for Paradis Is.
  Lav en interessentanalyse for Paradis Is. Medarbejdere: 2-3, let at finde medarbejdere, skal ikke have specielle kvalifikationer, ungarbejdere Ledelse: 5-6, stor virksomhed, vigtigt med stort afkast for at blive ved at være konkurrencedygtige i branchen, mange kontakter Leverandører: 8, store krav til leverandør

Gruppe 2

Hvad er virksomhedens idé og mission?

Paradis’ idé var at sælge italiensk kvalitets is til danskerne, som opfylder danskernes krav.

Hvilket behov hos hvilke kunder opfylder produktet, som retfærdiggør en højere pris end supermarkeds is? Hvilken generel samfundstendens har skabt dette behov?

Det opfylder kundernes behov for italiensk kvalitets is, som er frisk produceret samt indeholder mindre fedt og naturlige råvarer. Og behovet til sådan et produkt er skabt grundet danskerne har rejst og oplevet italiensk is, samt er blevet mere sundheds- og kvalitetsbevidste.

Hvad er en first mover, og hvilke muligheder og trusler mødes han af?

En first mover er en som har skabt en ny idé, Apple er fx en first mover, hvilket kan resultere i en del risiko, som fx er produktet godt nok? Men også om idéen er holdbar. Men samtidig har man mulighed for at skabe noget nyt.

Hvorfor supplerer de to grundlæggere hinanden godt?

De supplerede hinanden godt, idet Thor Thorøe havde kendskab til råvarer og produktion, grundet hans tidligere arbejde hos en italiensk ismand, og derfor havde han ansvaret for produktudviklingen. Modsat var den revisoruddannede Jørgen Bjerres ansvar økonomi og logistik.

Find ud af hvad franchise går ud på (figur 2.6) og diskuter hvilke fordele og ulemper konceptet indebærer for Paradis Is.

Franchise går ud på at man ”udlejer” idéen og giver andre lov til at købe ens virksomhedskoncept. Fordelen som franchisegiver kan være at man kan flytte ens økonomiske risiko, men samtidig opstår risikoen ved at samarbejde med andre også. Fordelen for en franchisetager kan være at man som ”ny” vil have mindre risiko, da man køber et afprøvet produkt, som man ved fungere, men samtidig kan det være dyrt at købe sig ind.

Hvilken markedsføringsstrategi anvender de?

Det bruger ”give-aways” som resulterer i at det opmærksomhed fra pressen og offentligheden.

De har en onlineshop, som en isbutik, som også er en slags markedsføringsstrategi.

Hvilken betydning har det for kunderne, at virksomheden har værdierne: ”kvalitet, troværdighed, innovation og socialt ansvar”?

Det giver kunderne fra starten en idé om at det er et godt produkt. Men samtidig så bliver kunderne også ”lovet” et godt produkt, grundet deres værdier. Men vel også lidt at kunderne kan så også forvente dette af virksomheden.

Find ud af, hvordan Paradis IS klarer sig økonomisk i dag. Er det stadig en overskudsforretning?

Ja, det er stadig en overskudsforretning. Og virksomheden har et godt afkast, på 18%

Lav en interessentanalyse for Paradis Is.

Medarbejder: 8-9

Ledelse:

Gruppe 3

Idé:

At sælge italiensk kvalitets is, som lever op til de danske behov.

Mission:

Tilfredsstille den kvalitetsbevidste danske is spiser

Det er frisk lavet is, som er baseret på naturlige og økologiske råvarer, der gør at de kan sætter en højere pris.

Danskere er generelt blevet mere bevidst om sundhed og miljøet

En first mover er den der kommer først ud på markedet med et produkt. Man er den første på markedet, så man har ingen konkurrenter - meget magt.

Man har ingen idé om hvad behovet hos forbrugeren er.

De fungerer godt sammen, da de har to forskellige kompetence område, som supplere hinanden godt.

Den ene har styr på produktionen og den anden det økonomiske.

Franchise giver mulighed for hurtig at udvide markedet, hvor det stadig holder sig til konceptet. Lav risiko - franchisetageren har det økonomiske ansvar.

Ulemper kan være, at franchisetageren ikke holder den standard, der er givet - kan påvirke virksomheden negativt. Det bliver svært at administrere.

laver forskellige events - uddeling af gratis is. Bliver markedsført gennem medierne.

Kunderne kan købe det med god samvittighed - ved at det er miljøbevidst, og det er produceret på gode råvarer.

det er stadigvæk en overskudsforretning

18% i afkast

1906 i årets resultat

medarbejdere: 2

lovgivere:3

aktionærer: 4

långivere: 7

konkurrenter: 9

kunder: 10

leverandører: 7

ledelse: 4

Time 3 190815

Fra sidste time: Interessentanalyse af Paradis Is

Case om lakrids

Link til bogens hjemmeside med case

Case: Wear Basics

 1. Hvilken type iværksætter er Anita Højholdt?

 2. Lav en interessentanalyse for hendes virksomhed

Iværksættertyper

Hvilken iværksættertype er:

Virksomhedsformer

Lærergennemgang med udgangspunkt i oversigt.

Gruppe 1

Idé: sælge gourmet lakrids

Mission: Udbrede deres marked til hele Europa

Visionen: Lære verden at elske lakrids

2.

medarbejdere: 4 - ikke brug for højt uddannet arbejdskraft, dog brug for en der står for produktionen

lovgivere: 4 - fødevarer kontrol, rigtige råvarer og stoffer

aktionærer: 0 - ingen aktionærer at tilfredsstille

långivere: 6 - vigtig i opstartsfasen (startkapital og maskiner)

konkurrenter: 4 - billig lakrids (Haribo), hvorfor vælge hans lakrids?

kunder: 9 - de skal købe og udbrede produktet

leverandører: 8 - det er vigtigt at få gode råvare ind, men også at få produktet distribueret ud til butikkerne

ledelse: 4 - få ansatte

Han er first mover. Han skaber et marked for gourmet lakrids, og formår at tage markedet med storm. Han gør det svært for konkurrenter, at komme ind på markedet.

Anita Højholdt

Udbryderkonge, har arbejdet i modebranchen indenfor store virksomheder og har desuden kontakter inde for branchen. Hun har kendskab til markedet.

medarbejdere: 3 - Ambition om at bygge virksomheden op (flere ansatte)

lovgivere: 2 - kemikalier i tøjet

aktionærer: 0 - ingen

långivere: 4 - ”spiller den sikkert”

konkurrenter: 10 - kæmpe marked, en masse der sælger samme produkt

kunder: 9 - dem der skal købe tøjet og omtale hende

leverandører: 4 - simple indkøb

ledelse: 2 - enkeltmandsejede virksomhed, dog med ambitioner om flere medarbejdere

Gruppe 2

Besvarelse fra gruppe 2

1. Undersøg idéen, missionen og visionen med Lakrids.

-Ide: Kvalitetslakrids, inspireret af bolsjebutik i svaneke

-Mission: Til danske kvalitetsbevidste slikmunde,

-Vision: udbrede lakrids til resten af Europa, vil ud til flere butikker med højere social status, ønsker anerkendelse  i finere kredse

2. Udform en interessentanalyse for Lakrids.

Kunder: 7, stor betydning at have mange små kunder hele tiden, vigtigt at forny sig og holde kunder til, de binder sig ikke noget

Konkurrenter: 7-8,First mover der skal få udbredt og anerkendt sit brand før andre konkurrenter kommer til. Indtil videre ifølge vores egne forbruger eerfaringer har han stort set monopol på det eksklusive lakrids marked.

Långivere : 4-5, ikke så mange butikker, sælger produkt til andre butikker, (dog vigtigt med långivere, hvis han skal ud på det europæiske marked)

Aktionærer: 7, lakridsfirmaet er et aktiefirma (som iøvrigt kører meget godt kilde: proff.dk)

Lovgivere:3,  Ikke stram lovgivning, kun fødevarekontrol

Medarbejdere:  3-4, ikke bestemte kvalifikationer, ikke så mange front liners

Ledelse: 6, små ændringer giver ikke de store udfald, men firmaet er dog stadig aktieselskab, kræver overblik

Leverandører: 7-8, skal have helt særlige råvarer, producerer kvalitetsvarer

3. Vurder hvorfor Johan Bülows forretningsidé er blevet en succes.

-Rigt samfund, lakrids udtryk for luksus, livsnydelse

-Større fokus på fødevarer, kvalitet og økologi

-Gode til at brande sig selv

-DK et af verdens mest slikspisende lande

 1. Hvilken type iværksætter er Anita Højholdt?

Udbryderkongen:

 • Har arbejdet i branchen, men har ønsket at være selvstændig i flere år.

 • Har kendskab til kunderne, idet hun har været kørende sælger for bestseller.

 • Ikke de store ambitioner, og idet at virksomheden blot lukkes efter to år hvis den ikke har ekspanderet.

-Håndværkeriværksætteren: Faglært uddannelse inden for branchen, kender til kundens ønsker (danskerne vil have enkelt basistøj uden at betale alverden), mindre viden om at drive en virksomhed (havde svært ved at starte op)

 1. Lav en interessentanalyse for hendes virksomhed

Medarbejdere: 0 har kun sig selv.

Ledelse: 1 Hun har kun sig selv

Leverandører: 1-2, basisvarer, let materiale

Kunder: 7-8, vigtigt med mange små kunder

Konkurrenter; 8, mange andre basistøjsproducenter (HM har samme koncept)

Långivere: 5-6, vigtig for at kunne starte og blive set

Aktionærer: 0, ikke aktiefirma, enkeltmands

Lovgivere: 2-3, markedsføring og materialer

Iværksættertyper

Hvilken iværksættertype er:

Ole Henriksen

Janus Friis

Nikolaj Kopernikus

Gruppe 3

 • Lakrids by Johan Bülow’s idégrundlag var at sælge og udvikle kvalitets lakrids.

 • Virksomhedens mission var/er at få Skandinavien til at elske lakrids.

 • Den fremtidige vision er at få hele verden til at elske lakrids. I skrivende stund er virksomheden bredt ud til 20 lande, men det er ikke nok for Johan Bülow.

Time 4 240815

Opsamling på gruppearbejde fra sidst

Case om DK Company

DK Company historisk aktiekurs

Jyske Bank TV om DK Company

 1. Hvilken overordnet strategi har DK Company?

 2. Hvad adskiller dem fra andre virksomheder i samme branche (ifølge dem selv)?

 3. Hvordan er de kommet gennem krisen?

 4. Vurder om deres koncept er nemt at kopiere for andre virksomheder. Nævn nogle af de barrierer som andre virksomheder står overfor.

Time 5 030915

Lærergennemgang: IBM (Case på bogens hjemmeside)

Diskussion af case: Tesco Homeplus Virtual Subway Store i Sydkorea

Lav de forskellige øvelser I bogen og skriv svarene ind I gruppedokumenterne:

Gruppe 1

Besvarelse fra gruppe 1

Lektion 5:

Øvelse 1.1

Diskuter, om der er grænser for, hvad man kan/bør sælge over nettet?

-Så længe det er lovligt

-Dog, kropslige ændringer, burde indgå form for samtale med ekspert i købet

-forhastede beslutninger på nettet ved de voldsomme tilbud

Øvelse 1.4

Definér begrebet globalisering:

-flere kommunikative teknologiske muligheder

-øget økonomisk og kulturel interpendens

-øget samhandel på tværs af landegrænser

Hvordan hænger globalisering sammen med med Santa Marias udvikling af produkter?

-kunderne bliver interesserede i produkter fra andre verdensdele -> de leverer krydderier der gør det muligt for kunderne at lave det mad de gerne vil.

-Globalisering = kulturel udveksling, interesse for andre nationaliteters køkkener.

-Følger trends

Diskuter, hvilken rolle kunderne spiller i forhold til ændringerne på markedet.

-Kunderne sætter trenden, virksomhederne følger efter kundernes interesser

Øvelse 1.5

Find eksempel på produkter og processer, som kan optimere velfærdsstaten i fremtiden.

-Robotter

-Udvikling i medicinalindustrien

-Hjemmekonsultation

Diskuter fordele og ulemper ved baderobotten.

-Fordele: effektivisering af plejesystem, kræver mindre arbejdskraft, økonomisk gevinst

-Ulemper: Dehumanisering

Øvelse 1.6

Diskuter, om Downtown er et eksempel på serviceinnovation

-Ja, det er et eksempel på serviceinnovation. Butikker/virksomheder allerede oprettet, Downtown giver blot kunden et overblik over muligheder samt rabatter.

Øvelse 1.7

Overvej hvordan en virksomhed som for eksempel Apple arbejder med inkrementel innovation for at undgå nedgangsfasen.

-Hele tiden nye versioner af bærbare computere, iPhones og styresystemer

Øvelse 1.8

Overvej hvordan et produkts omkostninger fordeler sig i dets livscyklus

-Store omkostninger i introduktionsfasen, præsentation af produkt på markedet, reklamer, økonomisk startsskud: store udgifter, små indtægter

-Vækst og modningsfasen: Stor indtjening, færre udgifter (produktionen skal bare holdes i gang)

-nedgangsfasen:udgifter begynder at overstige indtjeninger, produktet falder i popularitet

Gruppe 2

Øvelse 1.1

Ingen grænser, dog ikke børn.

Øvelse 1.4

1.4.1

Definition: globalisering er stigende kulturel og økonomisk udveksling mellem forskellige verdensdele/lande

1.4.2

Santa Maria benytter sig af at allerede at have fat i kunderne pga. af globaliseringen og så bare reagere på folks efterspørgsel af smag. Ændringer af madkulturen

1.4.3

Hvis man skulle lave en interessent-analyse ville kunderne være vigtigst. Derfor er det dem der spiller en rolle ift. hvilke produkter der skal produceres og fokuseres på.

Øvelse 1.5

1.5.1

Robotter, smartere software til administrativt arbejde - mindre bureaukrati.

1.6

Det er det fordi, den tilbyder en ny form for service.

1.7

Apple sørger for hele tiden at lave inkrementel innovation for at lave en ny introduktion, som skaber mere vækst.

1.8

Starte dyrt og ende billigere. I starten er det dyrt, da det er nyt og eksklusivt. I takt med at produktet modnes kommer der konkurrence og prisen presses ned.

Gruppe 3

øv 1.1

 • Produkter hvor der skal professionel rådgivning til

øv 1.3

 • De ingeniørstuderende kan se tingene fra et objektivt perspektiv og derved give relevant kritik til videre produktforbedring, samt videre innovation og ide arbejde frem til nye produkter.

øv 1.4

 • Øget samarbejde på tværs af kloden, både kulturelt og økonomisk.

 • Udviklingen af santa marias produkter, skyldes kundernes lyst til kulturelt mad i hjemmet i takt med stigende kendskab til andre kulturer.

 • Kundernes efterspørgsel styrer markedet.

øv 1.5

 • førerløs udbringning af mad  

 • De mister social omgang med deres medhjælpere, effektivisering (måske tid) ellers økonomisk.

øv 1.6

 • Produkterne eksisterer i forvejen, downtown tilbyder dem bare til en halv pris.  Downtown kan sammenlignes med et marketing firma.

øv 1.7

 • Mindre forbedringer i produktet er nok til at det stærke brand kan sælge den nye versioner til folk selvom forbedringen er minimal.

Time 6 080915

Oplæg fra StartIT

Opsamling fra oplæg i fredags

Case om Morten Strunge

 1. Hvilke personlige egenskaber har MS, der gør ham egnet til at være iværksætter?

 2. Hvilken type iværksætter er MS (figur 2.4 s. 36 i bogen)?

 3. Hvorfor har samfundet brug for iværksættere?

Time 7 150915

Læreroplæg om pain, value proposition og jury

Cases og eksempler samlet på Padlet:

Link til Padlet

Time 8 170915

Læreroplæg om pain, value proposition og jury for B2C og B2B

Visning af ”Løvens hule 2:8

Time 9 210915

Arbejde med cases fra”Løvens hule 2:8

Arbejde med Apples nye iPhone og Watch

Padlet til visning

Time 10 290915

Kort præsentation af Business Model Canvas

Video med brugen af modellen i HED

Opgave: Få eleverne til at bruge fodgængeradgangen til skolen i stedet for P-pladsen

Gruppe 1

Gruppe 2

Vores virksomhed:

Udbyder customized løsninger til nudging omkring trafik sikkerhed til økonomiske priser.

Pain: Eleverne går ind over parkeringspladsen og forstyrrer trafikken.

Løsning: Vi fortsætter muren helt ud til cykelstien. Laver en grøn pil på asfalten der viser den rigtige vej. Og får nogle frivillige kunsttalenter (billedkunstelever) til at male muren så elever har lyst til at gå den vej.

Kunderne - Værdifaktorer: Større sikkerhed.

Indtægter:

Vi udbyder konsulentservice – til løsningen.

Vi er også mellemmænd mellem gymnasiet og de firmaer der udfører løsningen – Så gymnasierne bare kan betale og så håndterer vi alt der har af gøre med leverandører og udførelsen af løsningen (som vi har leveret)

Omkostninger: Ingen omkostninger, udover lønninger.

Partnere: Leverandører – inden for byggebranchen.

Vejen til kunder:

Målgrupper – gymnasier og offentlige institutioner.

Gruppe 3

Time 11 011015

Oplæg ved Charlotte Plum Jensen fra Finansrådet

Arbejde med Business Model Canvas – en mindre case

Time 12 061015

Arbejde med problemer der tager udgangspunkt i irritation i hverdagen. Beskrives vha. Pain/VP/Jury.

Elevoplæg.

Time 13 211015

Læreroplæg om:

 • SWOT analyse

 • PEST analyse (kort)

 • Porters diamant

 • Konkurrenceformer

Elevarbejde om elcykler ud fra de gennemgåede modeller

Time 14 221015

Læreroplæg om:

 • Porters five forces

 • Komplementære produkter

 • BCG – sammenhæng med PLC kurven

Elevarbejde om brancher og muligheder

I skal finde en branche hvor der ud fra Porters five forces vil være en god mulighed for at få succes med virksomheden. Det skal være en branche der eksisterer i forvejen.

I skal i denne branche finde/opfinde en virksomhed der i et stort omfang tjener penge på komplementære produkter.

I skal finde et produkt for virksomheden der kan udvikle sig eller har udviklet sig fra Question mark over star til cash cow.

Spørgsmål og kommentarer

Adskilles fra gaffa, ramme brugere som selv spille musik, at kunne tilbyde dem noget.

Kunne hjælpe gratis spillesteder og nye kunstnere.

Udfordring Gaffa?! Hvis det er det samme kan vi udvide vores koncept til alle kulturtilbud?!

Hvem skal vi snakke med:
1.Gaffa - spørg dem ind til hvad de laver. Fortæl dem om vores ide og hvad syntes de.
2. Øl producent - ville I teoretisk være interesseret i at reklamere? Hvad kigger I efter når i ser efter et sted at købe reklame.
3. webdesigner - priser,
4.Spillestederne (hvilke spillesteder - radar, fatter eskil, ny v58. Backstageaarhus, Head Quarters, atlas?) - Kunne I være interesseret? Hvad skal der til for at I kunne blive interesseret. Ringer til

Planlæg hvad man skal sige.

Tænker at lave en app også - og lancerer appen og hjemmesiden samtidig.

Hvis man kunne samarbejde med Mobilepay - når de køber øl, får vi nogle penge ud af det.
Lave pointsystem - man opnår fordele ved at bruge appen. Ligesom Club Cinemaxx. Får noget gratis.

Time xx 140416

Plan for timen

 1. Kort læreroplæg om dagens lektie
 2. Oprettelse af brugere på smartpub
 3. Gruppearbejde om Devoteam consulting
 4. Overvejelser i grupperne om egen virksomhed og ledelsesstruktur

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvordan er strukturen i Devoteam Consulting?
 2. Hvad er fordelene og ulemperne ved denne organisationsstruktur?
 3. Hvordan vil I karakterisere Devoteams organisationsstruktur ud fra de 6 variable s. 175? Er variablen høj eller lav?

Pusst

Hvordan er strukturen i Devoteam Consulting?

Matrix-struktur: bygger på kompetencer og kvalifikationer

Hvad er fordelene og ulemperne ved denne organisationsstruktur?

****Hvordan vil I karakterisere Devoteams organisationsstruktur ud** fra de 6 variable s. 175? Er variablen høj eller lav?******************************** meget lav formalisering rimelig fladt hieraki høj professonalisme specialiseringen - kompetecne og kvalifikation

Car inspector

Arbejdsspørgsmål

1. Hvordan er strukturen i Devoteam Consulting?
Matrixstruktur. Teams/projektgrupper med teamleder. Hybrid, da medarbejderne laver noget forskelligt hver dag.

2. Hvad er fordelene og ulemperne ved denne organisationsstruktur?
Fordele: Fleksibilitet.

Ulemper: Det at man ikke specialiserer gør se tabel s. 171

3. Hvordan vil I karakterisere Devoteams organisationsstruktur ud fra de 6 variable s. 175? Er variablen høj eller lav?
1. Formalisering: Lav grad af formalisering. Ikke fast, medarbejdere har gode vilkår og man kan lave lidt forskelligt.

 1. Specialisering: Mellem grad af specialisering. Der udvælges stadig folk med ekstra gode kompetancer.

 2. Hieraki: Flat hierarki. Personalet udvælger selv 1 personalechef.

 3. Centralisering: Decentralisering. Medarbejderne vælger selv opgaver og chef.

 4. professionalisme: Høj grad af professionalisme. Medarbejderne har formentlig en uddannelse vedrørende IT.

 5. Personaleratio: Høj personaleratio. Medarbejderne vælger selv 1 leder.

Isiko

Hvordan er strukturen i Devoteam Consulting?

Horisontalstruktur:

Fladt hierarki - “Der bruges ikke stillingsbetegnelser internt i virksomheden”. Folk kan erstatte hinanden - “Hvem de ansatte helst ser som deres personalechef, kan de ønske en gang om året. Ønsker ingen dig som leder, er du det ikke længere.”

Matrix:

“internt foregår vores processer i team” og “alle projekter foregår i teams.”, så man arbejder i team.

“Vi har konsulenter, seniorkonsulenter, projektchefer og partnere som betegnelser”, man har forskellige kompetencer og kvalifikationer.

Overordnet: Hydridstruktur - blanding mellem matrix og horisontal.

Hvad er fordelene og ulemperne ved denne organisationsstruktur?

Fordele:

Horisontal- Man fjerner det dobbelte lederskab (som er en ulempe ved matrix). Fremmer samarbejde og kommunikation. Høj vidensdeling og øget arbejdsglæde pga. medansvar (Devoteam har fokus på tillid, ligeværdi i virksomheden).

Matrix- Godt egen til mellemstor virksomhed som Devoteam er (130 medarbejdere) Fleksibilitet i forhold til kundebehov -vigtigt når man arbejder med it-stategier som skal tilpasses den enkelte virksomheden (dvs. kunde).

Ulemper:

Horisontal- Træne medarbejderne til at arbejde i team. Nye belløningssystemer (Devoteam har valgt at give “frynsegoder” som bruges i fritiden).

Matrix- Hyppig mødeafholdelse. Krav om gode interpersonelle færdigheder - hvilket Devoteam hånterer ved at have 5 ansættelsessamtaler for at sikre at han har disse kompetencer.

Hvordan vil I karakterisere Devoteams organisationsstruktur ud fra de 6 variable s. 175?

Formalisering: Lav grad af formalisering, idet at der ingen klare jobbeskrivelser findes og antallet af titler er reduceret til 4 titler.

Specialisering: Folk vælger selv hvilke projekter de gerne vil deltage i, det må derfor antages at der er lav til middel grad af specialisering.

Hierarki: Internt i virksomheden forsøges alle lag at udviskes og der er derfor ikke tildelt titler, men af hensyn til kunderne er der opstillet 4 typer af ansatte, således at kunderne kan få kendskab til medarbejdernes erfaring.

Centralisering: Uvidst?…

Professionalisme: Virksomheden afhænger af meget kompetente medarbejdere, og der er derfor høj grad af specialisering.

Personaleratio: Høj personaleratio, idet at heirarkiet er meget fladt.

Er variablen høj eller lav?

Overvejelser i forhold til vores egen virksomhed (Isiko): Vi har outsourcet visse funktioner - programmering og design af hjemmeside og app. Regnskab har vi outsourcet til en revisor. Så dette giver vores virksomhed et præg af netværksstrukturen.

Vores virksomheder funktionsopdelt fordi vores roller er delt op i producent, integrator, administrator og entrepeneur.Så dette giver vores virksomhed et præg af funktionsstrukturen.

Time xx 260416

Plan for lektionen

 1. Lærergennemgang af dagens lektie
 2. Gruppearbejde om Rowe Furniture

Case: Rowe furniture

 • Løs opgaverne på bogens hjemmeside
 • Overvej desuden, hvordan kundernes mulighed for at konfigurere deres møbler kan hjælpe Rowe furniture i konkurrencen med andre virksomheder. Prøv deres konfigurator på hjemmesiden

Gruppe 1

Deres produktionsmetode var et problem. de løste de ved at lave en ny form for organisation. Matrix. muligvis også divisionsopdelte. De skabte teams for at i mødekomme kundernes behov. Eliminerer ledelse

Rowe havde lavet en markedsundersøgelse, der viste, at folk hader at købe ”bløde” møbler – mest fordi møbelforretningernes udvalg var for småt.

De var ved kontrolkrise

indtil videre går det godt. Men når de bliver større kan du have brug for at omlægge deres organisation.

Gruppe 2

 • Undersøg hvilke udfordringer Rowe Furniture har stået overfor og hvordan man har anvendt omstruktureringer i virksomheden til at tackle udfordringerne.

Mere komplekse ogivelser, hvor der også er en stor ustabilitet, pga. lav indgangsbarriere hvilket medfører større konkurrence (møbler er blevet mode). Rowe Furnitures befandt sig i Red Tape krisen, hvor alle medarbejderne gennemgik den samme procedure dag ind og dag ud. Her kom den nye produktionschef ind og omstrukturerede virksomheden til at vælge en matrix-struktur. På denne måde havde virksomheden mulighed for at reagere på disse komplekse og ustabile omgivelser som branchen er præget af. Det gav også medarbejderne en følelse af medansvar, da de selv stod for deres egne projekter. Dette skabte et kæmpe boom i produktiviteten.

 • Vurdér om det er den optimale organisationsstruktur for virksomheden.

Ifølge Greiner er nu den eneste måde virksomheden kan væskte i gennem fusioner og takeovers. Når dette har fundet sted er det vigtigt at få skabt en fælles kultur inden for virksomheden. Dette kan ske gennem en omstrukturering til netværksbaseret organisationsstruktur, hvor virksomheden fokusere på kernen og det essentielle i virksomheden og så outsourcer alt andet.

 • Overvej desuden, hvordan kundernes mulighed for at konfigurere deres møbler kan hjælpe Rowe furniture i konkurrencen med andre virksomheder. Prøv deres konfigurator på hjemmesiden

Det skaber en personlig connection.

Gruppe 3

Arbejdsspørgsmål 2. Undersøg hvilke udfordringer Rowe Furniture har stået overfor og hvordan man har anvendt omstruktureringer i virksomheden til at tackle udfordringerne.

Gået fra en organisationsstruktur til en anden.

Mekanisk organisationsstruktur: Formalisering af arbejdsopgaver - samlebåndsopgaver. Spidst hierarki og meget kontrol med arbejdsopgaver. Ensartet produkt.

Udfordringer: Forbrugernes nye krav. Markedet har været i forandring - er blevet mere ustabilt. Ustabilt fordi hver kunde vil kunne forme møblerne efter eget ønske og de vil have møblerne hurtigere end tidligere.

Faktorerne ændrer sig ofte og uforudsigeligt - man kan ikke forudsige, hvordan den enkelte kunde vil have designet sit møbel, da vedkommende vil have sin egen unikke/skræddersyet sammensætning.

I forhold til Greiner kurven:

Red Tape crisis - man har haft så standardiserede arbejdsgange, at man ikke har kunne responderer hurtigt nok til forbrugernes nye krav (der er kommet mere ustabile omgivelser) - pga. mekanisk struktur har man ikke været fleksible nok.

Gået over til en organisk organisationsstruktur og matrixstruktur: Matrix - At arbejde i ”celler” er det samme som at arbejde i team. Giver fleksibilitet. Organisk - Man udvikler innovative ideer - polstring og træspåner. Medarbejderne Fladere struktur - eliminerede 4 ledelseslag.

3. Vurdér om det er den optimale organisationsstruktur for virksomheden.

Matrixstrukturen er fordelagtig fordi det giver den fleksibilitet de skal bruge i ustabile omgivelser. Man er blevet mere effektive, hvilket løser deres problem med ikke at kunne møde kundernes tidskrav. Så matrixstrukturen løser deres problematikker og derfor kan den anses som optimal.

4. Konfiguratorens indflydelse på Rowe´s konkurrence med andre virksomheder:

Det giver Rowe en fordel fordi forbrugeren kan visualiserer produktet i eget hjem (gulv og væg), og det gør forbrugerens købsproces. Det giver forbrugeren en følelse af at være unik og det passer godt til det senmoderne individ.

Time xxx 170516

Plan for timen

 1. Læreroplæg om eksamen
 2. Gruppearbejde om motivation

Ideer til motivation

 • Motivation af både x og y
 • x medarbejderne kan være gode til at se rationaliseringspotentiale
 • opstartsvirksomheder kan ofte bruge medarbejdere med indre motivation
 • medindflydelse er en form for “aflønning”
 • en mulighed er medarbejdraktier/andele

Case: Unimerco

Motivationsfaktorer

 • ansvar, indflydelse, personlig udvikling, jobbets indhold

Vedligeholdelsesfaktorer

 • sociale forhold, informationsdeling, fysiske forhold

Time xx 190516

Eksamenstips

Formalia

Grundlaget er jeres projektforløb fra undervisningen og et ukendt tekstmateriale med et antal spørgsmål.

Eksaminationen er todelt. Den ene del består af jeres præsentation af en selvvalgt problemstilling fra projektforløbet suppleret med uddybende spørgsmål. Regn her med at lave et oplæg på 5-7 minutter, gerne som Powerpoint men det er ikke et krav.

Anden del tager udgangspunkt i det ukendte tekstmateriale og er en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Her skal du i forberedelsestiden lave en kort disposition vi kan tale ud fra med udgangspunkt i de spørgsmål og det materiale du har fået. Det er vigtigt at I selv kan sætte gang i samtalen ud fra det I har forberedt men regn også med at vi skal have tid til at stille uddybende spørgsmål.

Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Regn med at I har ca. 25 minutter da der også skal være tid til at votere og give karakteren. Der er ca. 30 minutters forberedelsestid.

Man bedømmes på:

 • Først og fremmest om man kan bruge de faglige begreber fra undervisningen
 • evnen til at bruge eksamensmaterialet
 • sortere i væsentligt og uvæsentligt,
 • evnen til at formulere sine synspunkter og argumentere sammenhængende og fagligt for dem
 • evnen til at disponere stoffet.

Eksamensspørgsmål

Spørgsmålene stilles altid på de tre taksonomiske niveauer:

 • redegørende
 • analyserende
 • vurderende

redegørelse

 • vil ofte tage udgangspunkt i bilaget hvor man skal gøre rede for synspunkter eller fakta i artikler, tabeller eller diagrammer
 • kan også være en redegørelse for begreber eller teorier

undersøgelse

 • er oftest en undersøgelse af begreber eller teorier
 • kan også tage udgangspunkt i bilaget hvor man skal gå mere i dybden med, hvad der kan udledes af artikler, tabeller eller diagrammer

Vurdering/diskussion

 • Lægger op til at I selv kan vurdere en faglig problemstilling
 • betyder at I skal anvende begreber eller teorier i jeres vurdering og ikke forklare, hvad de går ud på

Generelt

 • Husk at læse spørgsmålene grundigt. Der er tid nok i forberedelsestiden til at sørge for, at du ikke misforstår et spørgsmål
 • Inddrag meget gerne eksempler og citater fra materialet. Det underbygger din argumentation og viser at du har brugt det aktivt
 • Sørg for at have orden i dine notater, ark mm. Det er dumt at bruge for meget tid på at rode rundt i sine papirer i forberedelseslokalet
 • Tving dig selv til at forklare alle vigtige ord og begreber (forklar dem eventuelt for hinanden i læsegrupperne) Brug bogen, internet, fremmedordbog mm.
 • Det er en god idé at se nyheder og læse avis i ugerne op til eksamen, så du ved noget om aktuelle tendenser eller historier om virksomheder. Det vil ofte være en stor hjælp til at perspektivere og sætte tingene ind i en sammenhæng
 • Spis og drik fornuftigt og få din nattesøvn i dagene op til eksamen. Det betyder meget at være både fysisk og mentalt klar

Praktisk

 • der er links til smartpub siden i studieplanen
 • det er muligt at hente hjemmesiden som ebog

Video-liste