Smartpub brugerguide

infoGeist

Log på systemet

Man logger på smartpub på 2 måder.

Startbillede
Startbillede

Den nemmeste måde er at logge på med en Google konto. Fordele ved denne løsning er, at den giver en meget høj grad af sikkerhed. Vi beder ikke om personlige oplysninger eller adgang til brugererens oplysninger om kontakter eller andet i forbindelse med logon.

Log på med Google konto
Log på med Google konto

Den anden mulighed er at logge på med en anden mailadresse. Her skal man vælge et password og får så tilsendt en bekræftelsesmail.

Log på med e-mail
Log på med e-mail

Sikkerhed og persondata

Når du logger på med din google konto eller anden mailkonto får infoGeist ikke flere oplysninger end vi har brug for for at logge dig på systemet.

Vi beder altså ikke om din offentlige profil, dine kontakter eller andre oplysninger men udelukkende om din mailadresse og password så vi kan sikre at andre ikke logger på i dit navn.

Du kan altid se, hvem du har givet adgang til at bruge dine google konto via dette link. Det giver nedenstående oversigt:

Overblik over tilladelser til Google
Overblik over tilladelser til Google

InfoGeist bruger Microsofts Azure platform som tilbyder en meget høj grad af sikkerhed og stabilitet. Du kan læse mere om det på dette link.

Al kommunkation med vore servere er krypteret med certifikatløsning og kryptering. Du kan læse mere om disse teknologier på dette link.

Rediger din profil

Det er en god ide at redigere sin profil så . Det vigtigste er at du redigerer dit skærmnavn så andre kan se, hvem du er når du samarbejder på en bog.

Du kan også skrive oplysninger om eventuel hjemmeside, fødselsdato eller lidt om dig selv men det er friviliigt om du vil udfylde denne del.

Opret en bog

Du opretter en ny bog ved at vælge “Opret ny bog”.

Du kan altid se, hvilken bog du arbejder på øverst på siden ud for “Arbejder på denne bog”.

Når du opretter en ny bog får du følgende muligheder:

Udgivelsesmuligheder
Udgivelsesmuligheder

Titel

Her skriver du bogens titel

Forfatter

Her skriver du bogens forfatter

Vis titel

Her kan du angive, om du ønsker at få vist en titel. Med mindre bogen kun har ét kapitel vil du normalt vælge denne mulighed.

Brug en indholdsfortegnelse

Som standard laver systemet en indholdsfortegnelse til hjemmesider, Word filer og pdf versioner. Dette kan vælges fra med denne mulighed. Ebøger har altid indholdsfortegnelse indbygget da det kræves af ebogslæsere.

Generer en liste over billeder

Her kan du angive om du ønsker at systemet skal lave en figurliste med links til de anvendte billeder/figurer

Generer en liste over videoer

Her kan du angive om du ønsker at systemet skal lave en figurliste med links til de anvendte videoer

Tillad at alt indhold kan ses og downloades af andre end dig

I nogle sammenhænge kan det være ønskeligt at andre ikke kan se bogen på nettet (som hjemmeside). Ved at fjerne denne mulighed kan bogen kun ses af brugere du har valgt at dele din bog med.

Oversigt over bøger

Du kan altid se en oversigt over dine bøger ved at vælge “Dine bøger” under menuen “Bøger”. Læg mærke til at du her kan se alle bøger du er tilknyttet, ikke kun dine egne. Du kan også kun slette dine egne bøger.

Den aktuelle bog du arbejder på er vist med teksten Arbejder på denne bog. Hvis du vil skifte til en anden bog klikker du på Arbejd på denne bog.

Vær opmærksom på, at du godt kan se andre bøger selv om du ikke arbejder på dem.
Men du kan kun redigere bog og kapitler, tilføje brugere og udgive bogen hvis du arbejder på den.
Oversigt over bøger
Oversigt over bøger

Oversigt over forbrug

Du kan se dit aktuelle forbrug af plads ved at vælge “Forbrug” under menupunktet “Profil”. Læg mærke til, at du her kun kan se forbruget for dine egne bøger.

Oversigt over forbrug
Oversigt over forbrug

Opret og rediger kapitler

Du kan nemt oprette kapitler i bogen. Du vælger blot knappen “Tilføj kapitel:

Oversigtsmenu
Oversigtsmenu

Det er meget nemt at se, hvordan en kapitelstruktur ser ud i din bog.

Ret kapitler
Ret kapitler

Du kan se på den grafiske oversigt:

 1. Hvordan kapitlerne er placeret i forhold til hinanden
 2. Hvilke kapitler der er underkapitler
 3. Kapitlets navn
 4. Hvem der sidst har redigeret kapitlet

Hvis du ønsker at ændre på kapitlernes placering kan du blot trække dem til det sted du ønsker de skal være. Husk at afslutte med “Gem menu”

Rediger bogen med andre

Bogen deles ved at klikke på “Brugere i topmenuen”. Herefter indtastes mail på den bruger man gerne vil tilføje.

Vær opmærksom på, at brugeren selv bestemmer, hvilket profilnavn der skal vises.

Den der opretter bogen bliver automatisk forfatter. Forfatteren kan invitere andre brugere til at samararbejde om bogen.

Når en bruger inviteres til at samarbejde om bogen bliver brugeren altid Læser. Det sker for at undgå at give for mange rettigheder ved en fejltagelse. Hvis man gerne vil give rettigheder til at redigere hele bogen og flytte kapitler kan man gøre en bruger til Medforfatter. hvis brugeren kun skal kunne skrive og rette i teksten men ikke flytte og slette kapitler kan man give rettigheden Redaktør.

Brugerrettigheder til bøger
Brugerrettigheder til bøger

For at undgå at flere brugere redigerer indhold samtidig bliver et kapitel låst når det redigeres.

Hvis en anden bruger redigerer kapitlet vil det fremgå af kapiteloversigten hvor man kan se om et kapitel er låst. Så snart den anden bruger frigiver kapitlet vil det efter et minut være muligt at redigere det.

I tabellen herunder kan du se, hvilke rettigheder de enkelte typer af brugere har:

Oversigt over brugerrettigheder

Administrator Forfatter Medforfatter Redaktør Læser
Oprette og administrere administratorer x
Se forbrug for alle bøger x
Administrere alle bøger x
Oprette og administrere forfattere x
Administrere brugere til egne bøger x x
Slette egne bøger x x
Se forbrug for egne bøger x x
Oprette egne bøger x x x
Udgive egne bøger x x x
Oprette, flytte og slette kapitler x x x
Redigere kapitler x x x x
Læse bøger i forskellige formater x x x x x

Sådan virker smartpubs editor

Grundlæggende funktion

Smartpubs editor er en rent web-baseret editor. Derfor fungerer den i alle browsere og du skal ikke installere særlig software.

Om at skrive og vise tekst

Editoren har to vinduer. I det ene skriver du i et meget nemt formatteringssprog der hedder markdown. I det andet vindue kan du med det samme se, hvordan din tekst vil komme til at se ud på en hjemmeside eller i en e-bog.

Editorknapper

Editorknapper
Editorknapper

Editoren har en række ikoner der gør det nemt at lave grundlæggende formattering af teksten. Ofte vil disse ikoner være tilstrækkelige til at få din tekst sat pænt op, men som du kan læse herunder tilbyder markdown sproget også en række andre muligheder. Ikonerne giver adgang til:

 • Fed tekst
 • Kursiv tekst
 • Gennemstreget tekst
 • Indsættelse af links
 • Indsættelse af billeder
 • Indsættelse af video
 • Indsættelse af filer
 • Indsættelse af punktopstilling
 • Indsættelse af nummereret liste
 • Indsættelse af tabel
 • navigation frem og tilbage mellem kapitler

Gem teksten

Teksten gemmes ved at tryppe på “Opdater” nederst på siden. Du kan også bruge genvejen CTRL-s (på både PC og Mac)

Fuldskærmsvisning

I øverste højre hjørne af editoren finder du knappen til visning i fuldskærm. Hvis du redigerer større mængder tekst eller har en lille skærm kan denne visning gøre det nemmere at overskue tekst og formattering.

Opsætning og formattering

Smartpub understøtter en hel række måder at opsætte og formattere tekst på.

Overskrifter

Overskrifter laves med # (hashtag). F.eks. kan en overskrift 1 laves som:

# Overskrift 1

Vi anbefaler at man ikke bruger overskriftsfunktionen men i stedet laver overskriftsstrukturen i sit dokument ved at organisere kapitlerne i hoved- og underafsnit. Så er du sikker på, at overskrifterne i din bog følger bogens struktur. Er der behov for at adskille underafsnit inden i kapitlet kan du f.eks. bruge fed skrift.

Lister

Lister laves med - eller med tal, f.eks. som herunder:

- Et unummereret punkt
1. Et nummereret punkt

Skal man lave lister i flere niveauer bruges tabulatortasten til indryk, f.eks.:

 1. Et hovedpunkt
  • et underpunkt
  • endnu en underpunkt
 2. Et nyt hovedpunkt

Formler

Systemet forstår formler skrevet i Latex kode.

Formler kan skrives i teksten \(x=\frac{1+y}{1+2z^2}\) eller på sin egen linie: \[x=\frac{1+y}{1+2z^2}\]

Syntaksen er:

I teksten: Et dollartegn foran og efter formlen, f.eks $x=\frac{1+y}{1+2z^2}$
På egen linie: To dollartegn foran og efter formlen, f.eks $$x=\frac{1+y}{1+2z^2}$$

Tabeller

Tabeller indsættes med tabelknappen i editoren.

De formatteres på følgende måde:

|Tabeloverskrift 1|Tabeloverskrift 2|
|---|---|
|Tabelcelle 1|Tabelcelle 1|

De kommer så til at se ud på følgende måde:

Tabeloverskrift 1 Tabeloverskrift 2
Tabelcelle 1 Tabelcelle 1

Man kan også oprette tabellen med et andet værktøj og kopiere koden ind i editoren. Se f.eks. her.

Kommentarer

Kommentarer kan være nyttige når flere personer skal redigere eller samarbejde om en tekst. De indsættes på følgende måde:

[comment]:# (en kommentar der ikke vises når der udgives)

Fodnoter

Fodnoter skrives nemt på følgende måde

^[Fodnotetekst]

Systemet holder selv styr på nummereringen af fodnoter og indsætter dem automatisk. Der indsættes også et link tilbage til det sted i teksten hvor fodnoten er indsat.

Skift af formattering

Der anvendes altid to linieskift mellem forskellige former for formattering.

Video

Du oploader video via knappen “Video” øverst i kapitelvisningen.

Tilføj video
Tilføj video

Videoen kan forsynes med en beskrivelse som optræder i videolisten.

Når videoen er uploadet bliver den konverteret så den vises korrekt på hjemmesider og i e-bog. Mens den konverteres kan du arbejde videre i systemet.

Billeder

Billeder indsættes ved at klikke på “Billeder” lige ovenover “Ret artiklen”.

Tilføj billeder
Tilføj billeder

Når billedet er uploadet kan de indsættes i teksten med deres ikoner i editoren.

Billedet kan forsynes med en beskrivelse som optræder i figurlisten hvis den er valgt.

Filer

Du kan også uploade forskellige filer der skal bruges i forbindelse med bogen. Det kan f.eks. være pdf eller Word filer.

Tilføj filer
Tilføj filer

Filerne uploades ved at vælge “Filer” øverst i kapitelvisningen.

De indsættes med filikonet i editoren.

Ofte stillede spørgsmål

Her har vi samlet nogle af de mest almindelige problemer man løber ind i som ny bruger i forhold til markdown.

Problem

Min hjemmeside/ebog/pdf/Word dokument vises ikke korrekt

Svar

Det mest almindelige problem er, at man ikke har nok linieskift i sin markdown tekst. Det kan forekomme at teksten vises korrekt i preview vinduet selv om det endelige output er forkert. Så tommelfingerreglen er: “Hellere et linieskift for meget end for lidt”

Udgiv din bog

Når du har arbejdet med indholdet i din bog er det tid til at udgive den. Herunder kan du se, hvordan det ser ud:

Eksporter til forskellige formater
Eksporter til forskellige formater

Materialet kan til enhver tid udgives i forskellige formater. Vi understøtter lige nu Ebog, Word, hjemmeside og online præsentation.

Vær opmærksom på, en udgivelse forsvinder igen hvis den ikke vælges i opdateringen.

Forskellige outputformater

Hjemmeside

Smartpub laver hjemmesider der er responsive, dvs. at de kan læses i en browser på PC/Mac og på smartphones og tablets.

Smartpub laver automatisk en menu og kan også automatisk lave figur- og videolister så det er nemt at finde rundt i materialet.

Derfor kan du regne med, at dine læsere altid har en god oplevelse når de læser indholdet.

Ebog

En ebog kan læses offline, dvs. uden internetforbindelse. Det kan være nyttigt i mange situationer:

 • hvis man har en dårlig internetforbindelse, f.eks. ved arbejde udenfor virksomheden
 • hvis materialet indeholder mange videoer og man ikke har en hurtig internetforbindelse
 • hvis man er i sommerhus eller på andre måder udenfor sin normale netværksdækning
 • hvis man ikke må bruge internetforbindelse, f.eks. til eksamener

Ebøger der er fremstillet med smartpub overholder til punkt og prikke epub3 standarden. Så du behøver ikke være bekymret for, om din ebog kan læses i almindelige ebogslæsere.

Vi tester løbende de forskellige ebogslæsere på markedet og er altid velorienterede om udviklingen i de forskellige standarder.

Word

Microsoft Word (.docx format) er stadig det mest anvendte til at udveksle og redigere tekst. Med denne mulighed kan du altså skrive i Smartpub og eksportere til Word som kan sendes til andre så I kan samarbejde om teksterne.

Online Præsentation

Smartpub kan bruges til at lave online præsentationer der kan vises i en browser. På denne måde kan man undgå at skulle sende og downloade præsentationen og kan nemt opdatere den.

Smartpub administrationsmodul

Hvis du bruger smartpub som en del af en organisation er der nogle ekstra funktioner man har adgang til som administrator.

Brugeradministration

Som administrator har man adgang til at invitere, rette og slette brugere i organisationen. Det er vigtigt at forstå at man her arbejder med, hvilke brugere der er tilknyttet organisationen. Alle forfattere kan tilføje medforfattere, redaktører og læsere til deres bøger men kun administratoren kan rette og slette brugere i systemet.

Administratoren kan se en oversigt over brugerne ved at vælge “Admin” knappen under menuen “Konto”:

Administrator-brugeroversigt
Administrator-brugeroversigt

Man opretter en ny bruger ved at vælge “Opret bruger”. Her kan man også se, hvor mange tilladte brugere der er på systemet og hvor mange der er tilbage:

Administrator-inviter bruger
Administrator-inviter bruger

Administratoreren kan også sætte rettigheder for den enkelte bruger. Her kan adminstratoren se om en konto er verificeret og brugeren kan gøres til administrator eller låses.

Administrator-ret brugerkonto
Administrator-ret brugerkonto

Administration af bøger

Administratoren har adgang til at redigere alle forfatteres bøger. Dette kræver normalt en invitation fra forfatteren men administratoren kan altså se og redigere alle bøger fra alle forfattere i systemet.

Dette gøres ved at vælge knappen “Admin” under menupunktet “Bøger”

Administration af forbrug

Administratoren kan også se en oversigt over forbruget for alle bøger der er oprettet i organisationen.

Dette gøres ved at vælge knappen “Total” under menupunktet “Profil”

Figur-liste